RAMADHAN adalah bulan yang senantiasa dinantikan kedatangannya oleh segenap umat Islam. Muslim sejati akan merasakan suka cita menyambut bulan Ramadhan. Ibarat akan menyambut tamu agung yang ia nanti-nantikan, maka ia persiapkan segalanya dan tentu hati menjadi sangat senang Ramadhan benar-benar tiba.

Mengapa kedatangan Ramadhan membawa kegembiraan bagi muslim?

Alquran dan hadis telah menjelaskan seputar hal itu. Berikut ini ayat dan hadis terkait Ramadhan tersebut:

1Ramadhan dirindukan orang shaleh

Allah berfirman:

ﻗُﻞْ ﺑِﻔَﻀْﻞِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻭَﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻪِ ﻓَﺒِﺬَﻟِﻚَ ﻓَﻠْﻴَﻔْﺮَﺣُﻮﺍْ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِّﻤَّﺎ ﻳَﺠْﻤَﻌُﻮﻥَ

“Katakanlah: ‘Dengan kurnia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Yunus : 58)

Orang-orang shale senantiasa merindukan Ramadhan. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata:

“Sebagian salaf berkata, ‘Dahulu mereka (para salaf) berdoa kepada Allah selama enam bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadhan. Kemudian mereka juga berdoa selama enam bulan agar Allah menerima (amal-amal shalih di Ramadhan yang lalu) mereka.“

2Ramadhan penuh berkah

Rasulullah SAW bersabda:

“Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi, di mana Allah mewajibkan puasa di bulan itu kepada kamu. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan durhaka dibelenggu. Di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Barangsiapa dihalangi mendapatkan kebaikannya, maka ia telah terhalangi.” (HR. Ahmad, Nasa’i, dan Baihaqi dalam Syu’abul Iman)

3Puasa Ramadhan menghapuskan dosa

Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Telah menceritakan Suraij bin An-Nu’maan, telah menceritakan Nuuh bin Qais, dari Nashr bin ‘Aliy Al-Jahdhamiy, dari An-Nadhr bin Syaibaan Al-Huddaaniy, dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, aku (An-Nadhr) berkata kepada Abu Salamah, “Ceritakanlah kepadaku hadits dari Ayahmu yang ia dengar dari Rasulullah SAW.” Abu Salamah menjawab, “(jika) bulan Ramadhan datang maka Rasulullah SAW bersabda:

“Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah wajibkan kalian untuk berpuasa, dan aku telah mensunnahkan kaum muslimin untuk shalat malam didalamnya, maka barangsiapa berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, niscaya dosa-dosanya akan keluar (darinya) bagaikan hari ketika ia baru dilahirkan ibunya.” (HR. Ahmad)

4Perintah puasa Ramadhan

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berhari rayalah karena melihatnya, jika hilal hilang dari penglihatanmu maka sempurnakan bilangan Sya’ban sampai tiga puluh hari.” (HR. Bukhari)

5Ramadhan datang, pintu surga terbuka

Diriwayatkan dari Yahyaa bin Ayyuub, Qutaibah dan Ibnu Hujr, mereka berkata, “Telah menceritakan kepada kami Ismaa’iil -dia adalah Ibnu Ja’far-, dari Abu Suhail, dari Ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa RasulullahSAW bersabda:

“Jika telah datang bulan Ramadhan maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup dan setan-setan akan dibelenggu dengan rantai.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Telah menceritakan Abu Kuraib Muhammad bin Al-‘Alaa’ bin Kuraib, telah menceritakan Abu Bakr bin ‘Ayyaasy, dari Al-A’masy, dari Abu Shaalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

“Jika telah datang malam pertama di bulan Ramadhan maka setan-setan dan jin yang jahat akan dirantai, pintu-pintu neraka akan ditutup dan tidak akan terbuka darinya satu pintu pun, pintu-pintu surga akan dibuka dan tidak akan tertutup darinya satu pintupun, dan seorang penyeru akan menyerukan, “Wahai para pencari kebaikan, bersegeralah (menuju kebaikan), wahai para pencari keburukan, berhentilah (dari keburukan), Allah membebaskan (seorang hamba) dari api neraka pada setiap malam (di bulan Ramadhan).” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Maajah)

6Terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan

Telah menceritakan Abu Badr ‘Abbaad bin Al-Waliid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bilaal, telah menceritakan ‘Imraan Al-Qaththaan, dari Qataadah, dari Anas bin Maalik, ia berkata, ketika memasuki bulan Ramadhan maka Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya bulan ini sungguh telah hadir pada kalian, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, barangsiapa yang terhalang (mendapat kebaikannya) maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan, dan tidaklah dihalangi kebaikannya kecuali bagi yang terhalang (dari kebaikan).” (HR. Ibnu Maajah)

7Amalan puasa Ramadhan adalah untuk Allah

Telah menceritakan Ibraahiim bin Muusaa, telah mengkhabarkan Hisyaam bin Yuusuf, dari Ibnu Juraij, ia berkata, “Telah mengkhabarkan kepadaku ‘Athaa’, dari Abu Shaalih Az-Zayyaat, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah  mengatakan, Rasulullah SAW bersabda:

“Semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa karena sesungguhnya puasa adalah untuk-ku dan Akulah yang akan membalasnya, puasa adalah taman-taman surga, jika suatu hari salah seorang dari kalian berpuasa maka janganlah ia berbuat buruk dan mengumpat, jika ada seseorang yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tanganNya, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma misik, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dengan keduanya ia akan bergembira, yaitu jika ia berbuka puasa maka ia akan gembira dan jika ia bertemu Rabbnya, ia akan gembira dengan sebab puasanya.” (HR. Bukhari dan Muslim) []

Sumber: https://www.islampos.com/alquran-dan-hadis-jelaskan-alasan-mengapa-muslim-gembira-sambut-ramadhan-186404/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here